Allmänna villkor

Läs våra allmänna villkor nedan. Har ni frågor kring dessa är ni välkomna att kontakta oss på 08 - 660 16 10 eller info@upplevelsepresent.se.

 

1. Köp
Köp av ett värdebevis avseende en Upplevelse sker på den här Internetsidan genom Upplevelsepresent, som agerar ombud för de företag som tillhandahåller Upplevelserna. Upplevelserna som förmedlas presenteras på Internetsidan. För att genomföra ett köp ber vi Dig att följa anvisningarna i angivet formulär. Notera att Du måste acceptera dessa ”Allmänna villkor” för att Ditt köp skall registreras. Är Du under 18 år, måste målsmans tillstånd inhämtas innan köpet. Ett köp får inte göras i annan persons namn utan dennes medgivande.

 

2. Priser
Alla priser som anges på Internetsidan är angivna inklusive moms. Du kan som kund välja att få Ditt värdebevis skickat till Dig med bud. Då tillkommer en extra kostnad för det. Kostnaden för bud kan variera beroende på vart Du vill att leveransen skall ske. Kontakta oss för information om kostnader för bud. Om Du väljer att få Din leverans via vanlig postförsändelse tillkommer avgift för leverans och paketering.

 

3. Betalning
Betalning kan ske mot faktura som bifogas med det värdebevis som Du får med posten. Faktura skall betalas inom 14 dagar. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

Betalning kan också ske direkt på Internetsidan medelst kontokort. Kortbetalningar hanteras av Klarna.

Observera att betalning måste ha kommit oss tillhanda innan upplevelsen genomförs. Detta gäller även om förfallodatum på en eventuell faktura ligger efter det specifika upplevelsetillfället.

 

4. Bekräftelse av köp och leverans av presentkort
När Ditt köp har registrerats erhåller Du en bekräftelse e-post. Ditt värdebevis, samt ett informationsblad om den Upplevelse som Du har köpt, skickas till den adress som Du har angivit samma dag som vi har tagit emot Din registrering, om den har skett före klockan 16.00 på en vardag. Om Du har registrerat Ditt köp efter klockan 16.00 skickar vi försändelsen nästkommande vardag. Om ett köp registreras på en lördag eller helgdag skickas försändelsen ut till Dig som kund nästkommande vardag. Det är Ditt ansvar att se till att den adress som Du uppgivit till oss är korrekt, och att Du, efter det att vi effektuerat ordern tillser att leveransen avhämtas/mottages på angivet avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet. Om du har angivit en felaktig adress behåller vi oss rätten att debitera en ny leveransavgift för det nya utskicket. Leveranstid är enligt specifikation ovan. Vid försening meddelas du ny beräknad leveranstid och anledning varefter du kan välja att acceptera ny leveranstid eller kostnadsfritt häva köpet. På Ditt värdebevis erhåller Du ett bokningsnummer som Du skall använda då Du bokar Upplevelsen hos det företag som tillhandahåller Upplevelsen. Försändelsen innehåller också kontaktuppgifter till det företag som tillhandahåller Upplevelsen.

 

5. Presentkortets giltighetstid
Ett värdebevis gäller under 12 månader räknat från det datum som det utfärdas. Giltighetstiden anges på Ditt värdebevis och vi ber Dig observera att Du måste boka Din upplevelse innan giltighetstiden har gått ut. Produkter i premiumsortimentet har 24 månaders giltighetstid.

 

5.1 Byte av upplevelse
Under presentkortets giltighetstid är det tillåtet att byta ett presentkort för en viss upplevelse mot en annan då våra presentkort räknas som flerfunktionsvouchers. Eventuell mellanskillnad faktureras. Det nya värdebeviset kommer att få samma giltighetstid som ursprungspresentkortet då bytesvärdet är samma, eller lägre än värdet på den ursprungliga upplevelsen. Är bytevärdet högre blir giltighetstiden 12 månader från bytesdatumet. Bytesrätten upphör att gälla då bokning har skett av upplevelsen. Valörkort som delas ut i samband med marknadsföring och samarbeten är endast giltiga som ensam dellikvid (annat än kontant/kortbetalning) vid betalning av annan uppevelse. Det går med andra ord inte att betala samma upplevelse med flera promo-valörkort. Ett valörkort av ovanstående karraktär kan inte heller kombineras med andra erbjudanden.

 

6. Ångerrätt
Om Du vill ångra Ditt köp av värdebevis har Du rätt till det om Du meddelar Upplevelsepresent om detta inom 14 dagar räknat från den dag Du beställde presentkortet. Om Du vill utnyttja Din ångerrätt skall Du snarast skicka tillbaka hela innehållet av upplevelsepaketet till Upplevelsepresent. Paketet skall återsändas i samma skick som du fick den. Det Du har erlagt för värdebeviset i sig kommer att betalas tillbaka till det konto som Du använde om Du betalade med kontokort eller via Internetbank. Har Du betalat mot faktura ber vi Dig ange ett konto där Du vill att pengarna skall sättas in. Pengarna återbetalas snarast, dock senast inom 30 dagar från den dag då Upplevelsepresent tog emot det returnerade presentkortet. Ångerrätten upphör omedelbart att gälla om upplevelsen / tjänsten som köpet avser har bokats eller utnyttjats.

Kontaktuppgifter Upplevelseakuten AB Tullhus 1, Skeppsbron 21 111 30 Stockholm

 

7. Reklamation vid fel m.m.
Om Du vill reklamera ett fel eller en brist i det värdebevis som har levererats till Dig eller en försenad leverans av en försändelse skall Du kontakta Upplevelsepresent. Om Du är konsument och vill reklamera ett fel, en brist eller en försening gentemot Upplevelsepresent enligt punkten 7 stycke 1, i de Allmänna villkoren, gäller konsumentköplagens regler. Om Du är näringsidkare och vill reklamera ett fel, en brist eller en försening gentemot Upplevelsepresent enligt punkten 7 stycke 1, gäller köplagens regler.

Kontaktuppgifter Upplevelseakuten AB Tullhus 1, Skeppsbron 21 111 30 Stockholm

 

8. Ansvarsfriskrivning
Upplevelsepresent förmedlar endast Ditt köp av en Upplevelse. Upplevelserna genomförs av utvalda leverantörer som har avtal avseende genomförandet och innehållet i varje upplevelse med Upplevelsepresent. Om leverantören inte uppfyller förväntad eller utlovad kvalité förmedlar Upplevelsepresent kontakten mot leverantör. Kund kan även kontakta leverantören direkt. Upplevelsepresent ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, själva Upplevelsen. Aktuella namn och adressuppgifter på det företag som har eller skulle ha levererat Upplevelsen finns på inloggningssidan till värdekoden som du fick. I samband med bokning är det leverantörens egna regler och villkor som gäller.

 

9. Force Majeure
Upplevelsepresent är vidare befriat från ansvar gentemot Dig som Kund om Upplevelsepresent förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Upplevelsepresents kontroll eller förmåga som Upplevelsepresent inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Upplevelsepresent inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Upplevelsepresent förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

 

10. Personuppgifter
Upplevelsepresent är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Du som Kund lämnar till oss. Genom beställningen samtycker Du till att registreras i vårt kundregister. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

 

11. Cookies
Upplevelsepresent.se använder cookies bl.a. för att föra webbstatistik, hantera varukorgar och för att rikta annonser utifrån användarbeteende. Genom att använda vår sajt och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen din dator. Informationen från cookies sparas anonymt, och ingen personlig information (som namn, e-post e.l.) sparas om dig.

Om du inte vill acceptera användandet av cookies kan du stänga av detta i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Observera då att en del funktionalitet på sajten inte fungerar fullt ut.

För mer detaljerad information om cookies kan du besöka www.minacookies.se eller www.pts.se

 

12. Tvist
Om Du anser att Upplevelsepresent har handlat fel och en tvist uppkommer kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) eller låta allmän domstol pröva frågan.